Arbeidsmiljø

GREEN skal kontinuerlig arbeide for bedre HMS (helse, miljø og sikkerhet) og skal ha et inkluderende arbeidsmiljø (IA-bedrift). Vårt arbeidsmiljøet preges av likeverd, åpenhet og toleranse.

 

Tilby et godt og sikkert arbeidsmiljø og sørge for at de ansatte har skikkelig opplæring og tilstrekkelig sikkerhets- og verneutstyr. Fortløpende øke kompetansen hos alle ansatte, så fokuset på miljø kan innføres på alle plan i virksomheten.  Ansatte skal bevisstgjøres om sitt miljøansvar og engasjeres i miljøarbeidet på sin arbeidsplass.