Les vår bærekraftsrapport her:

 

Policy for bærekraftig forretningspraksis

Vi erkjenner at vår forretningspraksis kan ha mulig negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, men vi mener at vi har et potensiale til å bidra til positiv utvikling i leverandørkjeden.

Green vil gjennomføre aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis, og gjøre risikovurderinger av negative konsekvenser som følge av vår forretningsdrift. Vi vil kontinuerlig og systematisk arbeide med å forebygge og redusere de negative konsekvensene, og overvåke og kommunisere effekten av tiltakene våre.

GREEN ønsker å bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål, og vår vurdering er at vi spesielt kan gjøre en innsats for målene:

5 – LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE

8 – ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST

10 – MINDRE ULIKHET

12 – ANSTENDIG FORBRUK OG PRODUKSJON

13 – STOPPE KLIMAENDRINGENE

14 – LIV UNDER VANN

15 – LIV PÅ LAND

17 – SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE