Daglig renhold

Daglig renhold er avgjørende for kundens trivsel på arbeidsplassen og opprettholdelse av et godt inneklima. Begrepet daglig renhold innebærer regelmessig renhold i henhold til avtale. GREEN services AS tilpasser avtalt renhold til kundens behov og ønskede frekvenser. Vi har lang erfaring med tilpasning av renhold til våre kunders behov. Vi har den nødvendige kompetanse for å kunne ta vare på kundens verdier.

Ta kontakt for uforpliktende befaring og løsningsforslag fra våre dyktige medarbeidere!

Ved kontraktsinngåelse settes det opp en renholdsplan som viser hvilke tjenester som skal leveres på hvilke tidspunkt. Ved at både kunde og servicemedarbeider kjenner godt til denne planen sikres det at kunden får levert avtalt renholdskvalitet til avtalt tid. Våre avdelingsledere har ansvar for den løpende kontakten med kunden og ved kontraktsinngåelse blir det avtalt ønsket oppfølgingsfrekvens fra kundens side. GREEN services AS er kjent for sin fleksibilitet og korte responstid. Vi prioriterer kundeservice høyt.

I GREEN services AS er våre ledere sertifisert fra Sintef innenfor NS-INSTA 800 på nivå 4. For kunder som ønsker at denne kvalitetsstandarden benyttes legger vi til rette for det og sikrer at medarbeidere med nødvendig kompetanse blir valgt ut til oppdraget.