Fasadevask

Fasadevask er en viktig del av det utvendige vedlikeholdet av et bygg. Årlig eller halvårlig fasadevask kan forlenge levetiden og redusere langsiktig vedlikeholdskostnad betraktelig.

Forurensing, støv, smuss og grafitti er et stort problem på mange fasader i dag og setter sitt preg på fasaden dersom det får ligge lenge. Green Services AS tilbyr vedlikeholdsavtale for fasader, vinduspuss og persiennevask som sikrer et forutsigbart kostnadsbilde og et presentabelt bygg. Vi besitter nødvendig kunnskap og har utstyr til å utføre vedlikeholdsarbeid for alle typer flater.

Ta kontakt med oss for befaring av din fasade!