Gjenvinning

Green services har redusert total avfallsmengde, og vi tar hånd om avfall på en sikker og ansvarlig måte. Alt avfall som leveres fra våre lokaler i Sorenskriver Bulls gate 32, blir kildesortert i 8 fraksjoner:

-Restavfall

-Papir
-Papp
-Plast
-Pant/flasker
-Glass
-Batteri
-Lysstoffrør