Matteservice

GREEN services AS fungerer som totalleverandør til mange av våre kunder. En naturlig del av renholdsleveransen er matteservice.

Avhengig av lokalenes plassering vil det for mange være et behov for matteservice med ulik frekvens for skift og vask. Noen av våre kunder ønsker profilering i form av matter med selskapets logo preget inn. Andre ønsker bare en matte som tiltrekker seg smuss slik at dette ikke blir tatt med videre inn i lokalet. Vi leverer også avlastningsmatter etter behov. 

Våre servicemedarbeidere utfører etter avtale renhold av matten ved daglig renhold og besørger at mattene ser presentable ut. Sammen med kunden avklarer vi behov for matter og planlegger hvordan leveransen skal gjennomføres best mulig for kunden.