Periodisk renhold 

Periodisk renhold kan hjelpe deg til å holde kostnadene nede. Alle lokasjoner trenger vedlikehold og regelmessig periodisk renhold bidrar til at fasilitetenes levetid forlenges.

GREEN services AS har dedikert personell som har lang erfaring med å utføre tjenester som krever spesialkompetanse innenfor renholdsfaget.

Periodisk renhold omfatter blant annet tjenestene:

  • Hovedrengjøring
  • Nedvask
  • Flytterengjøring
  • Byggvask
  • Polering
  • Skuring
  • Boning
  • Rens av tekstile møbler
  • Tepperens

Periodisk renhold kan inngå i et abonnement hvor vi avklarer faste tidspunkt i løpet av året hvor ulike arbeidsoppgaver skal utføres. I perioder hvor det er mindre aktivitet passer det fint å få utført periodiske renholdsoppdrag.