Plast

GREEN prøver i samarbeid med sine kunder å redusere mengden plast som brukes til avfallshåndtering.

Som alternativ til plastposer i papirkurvene, tilbyr vi våre kunder miljøstasjoner for sortering av avfall.

I de tilfeller der plastposer må benyttes , oppfordrer vi kunder og ansatte til å gjenbruke posene der det er mulig.

GREEN er gjerne med å sponse lokalt idretts- og kulturliv. Som gjengjeld for bidraget, gir vi mottaker i  oppdrag å rydde et gitt areal for plastavfall.