Transport

GREEN arbeider kontinuerlig for å effektivisere transport av personell og utstyr, og oppfordrer ansatte til i størst mulig grad å benytte seg av kollektiv transport.

GREEN har interne kurs i øko-kjøring – enkle grep for å redusere utslipp.

GREEN har el-sykler til disposisjon for de ansatte som ønsker det.

GREEN vil i løpet av de neste seks måneder bytte ut bilparken til el-biler.